Knoopa

Metoda pomiarowa knoopa

Wynikowe wgłębienie Knoopa nie jest symetryczne tak jak wgłębienie Vickersa i będzie podlegało większym wahaniom wynikowej wartości twardości podczas pomiaru według skal Knoopa, zwłaszcza poniżej 200 gf.

Twardość Knoopa zwykle służy do określania twardości warstw cienkich, chociaż przy 500 gf, normy takie jak ASTM podają przeliczenia wyników Knoopa na inne skale twardości. Próby Knoopa nie są zazwyczaj wykonywane przy użyciu sił wyższych niż 1000 gf, chociaż szczególne okoliczności i materiały mogą wymagać większych sił, takich jak 2 i 5 kgf. Przy takich obciążeniach należy się jednak spodziewać większych odchyłek wyników.

Konstrukcja wgłębnika diamentowego Knoopa posiada znaczną różnicą pomiędzy długimi i krótkimi przekątnymi, co w porównaniu z wgłębnikiem Vickersa często lepiej nadaje się do określania odchyłek twardości na bardzo małych odległościach.

Powodzenie bądź jego brak w usunięciu uszkodzeń spowodowanych przygotowaniem próbki może mieć, i będzie miało, wpływ na wyniki pomiarów; czynnik ten zyskuje znaczenie w miarę zmniejszania się wartości siły.