Polityka Prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, aby umożliwić Państwu zrozumienie sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy dane osobowe oraz je wykorzystujemy. Poniżej przedstawiono w zarysie naszą politykę prywatności.

  • Przed lub w trakcie gromadzenia danych osobowych, będziemy określać cele, dla których informacje są gromadzone.
  • Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji określonych przez nas celów oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę zainteresowanej osoby lub w sposób wymagany prawem.
  • Dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.
  • Dane osobowe będziemy zbierać w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.
  • Dane osobowe powinny być istotne dla celów, do których mają być wykorzystywane, i w zakresie niezbędnym do tych celów powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
  • Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
  • Z przyjemnością udostępnimy klientom informacje na temat naszej polityki i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

 

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i utrzymania poufności danych osobowych.