UPI/7806
Rockwell Indenters

UPI/7806

1/2″ WOLFRAAM CARBIDE  KOGEL INDENTER – Ø6.35mm

DETAILS

Schachtdiameter: ø6.35mm

Kalibratie details: Deze Rockwell indenter voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 6508-2 and ASTM E18 klasse B. De indenter is gekalibreerd door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, met kalibers herleidbaar naar het ‘Physikalisch-Technische Bundesanstalt National Metrology Institute’, (PTB) Braunschweig, Duitsland. RvA, UKAS DaKKS en COFRAC zijn ILAC-ondertekenaars.

Kalibratie schalen: HRR, HRS, HR15Y, HR30Y, HR45Y

Kalibratie temp.: (23 ± 2) °C

Relatieve vochtigheid: < 70 %rh

 

Geldigheid: ISO 6508-2 adviseert een directe verificatie van de Rockwell indenter na 2 jaar gebruik.

Meet onzekerheid: De gerapporteerde vergrote onzekerheid is het product van de standaardonzekerheid van de meting en de dekkingsfactor k, zodanig dat de dekkingswaarschijnlijkheid overeenkomt met ongeveer 95%. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA 04/2.

Traceerbaarheid: De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad van Accreditatie, is aangetoond.