WYKRES TWARDOŚCI 2D/3D

Aplikacja „Wykres twardości płaszczyzny”, nazywana również mapowaniem barwnym, jest doskonałym narzędziem do uzyskania szczegółów efektywnego rozkładu twardości na całym przekroju poprzecznym próbki poddanej obróbce cieplnej. Istotna funkcja w badaniach materiałów, badaniach spawalniczych lub analizie uszkodzeń.

Oprócz opcji wyświetlania wykresu graficznego 2D, system może również generować obraz 3D. Wykresy twardości 2D i 3D w ramach jednej aplikacji.