AUTOMATYCZNE SKANOWANIE KONTURÓW

Aplikacja ta skanuje cały obrys (lub część) powierzchni próbki. Funkcja ta może być używana z obiektywem za pomocą kamery z zoomem ogólnym do szybkiego skanowania. System skanuje cały zdefiniowany kontur i zapisuje wszystkie istotne dane w programie pomiarowym.

Następnie na zeskanowanym obrazie można umieścić nieograniczoną liczbę punktów pomiarowych lub ustawić je w wybranych odległościach (przesunięciach) względem krawędzi. Ta zaawansowana funkcja umożliwia przeprowadzenie procedury pomiaru twardości metodą atomową. Doskonała funkcja współpracująca z mapowaniem twardości 2D lub 3D, znanym również jako „wykres twardości płaszczyzny”.