KONTROLA Z POZIOMU UŻYTKOWNIKA

Do powtarzania zadań IMPRESSIONS™ wykorzystuje opcję ustawiania i przechowywania niestandardowych programów pomiarowych. Dla każdej czynności można stworzyć „zadanie”. Wszystkie parametry specyficzne dla zastosowania, takie jak skala twardości, siła, czas oczekiwania, szablon, konwersja i szablon raportu są przechowywane w tym samym programie. Kontrola z poziomu użytkownika pozwala na ochronę wszystkich parametrów przed nieumyślnymi zmianami, zwiększając powtarzalność i odtwarzalność, dzięki obsłudze pomiarów za pomocą ustawionych programów pomiarowych.