UPI/2509
Rockwella Wgłębniki

UPI/2509

1/8″ Kulka rockwella z węglika – ø6.35mm

DETAILS

Rozmiar kulki: 1/8″

Szczegóły kalibracji: Ta kulka wgłębnika Rockwella zostanie pobrana z połączonej partii kulek, które są zgodne z wymaganiami DIN EN ISO 6508-2 i ASTM E18 klasa B (w tej ocenie zgodności nie uwzględniono niepewności pomiaru) i zostanie skalibrowana i certyfikowana dla średnicy, twardości, chropowatości (Ra) i gęstości.

Temperatura kalibracji: (23 ± 2) °C

Wilgotność względna: < 70 % rh

Niepewność: Podana niepewność rozszerzona została oparta na standardowej niepewności pomiaru pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k, tak, że prawdopodobieństwo pokrycia odpowiada około 95%. Niepewność standardową określono zgodnie z EA 04/2.

Identyfikowalność: Pomiary są wykonywane przy użyciu standardów, dla których wykazano zgodność z (międzynarodowymi) normami krajowymi względem RvA.