UPI/7005
Brinella Wgłębniki

UPI/7005

2.5mm Carbide Ball Indenter – ø6.35mm

Wgłębniki Brinella składają się z uchwytu, nasadki i kulki. Kulę można wymienić bez wpływu na weryfikację montażu pod warunkiem, że kula spełnia wszystkie wymagania norm ISO 6506 i ASTM E10.

DETAILS

Średnica trzpienia: ø6.35mm

Szczegóły kalibracji: Ta partia kulek wgłębnika Brinella zostanie pobrana z połączonej partii kulek, które są zgodne z wymaganiami DIN EN ISO 6506-2 i ASTM E10 (w tej ocenie zgodności nie uwzględniono niepewności pomiaru) i zostanie skalibrowana i certyfikowana dla średnicy, twardości, chropowatości i gęstości.

Temperatura kalibracji.: (23 ± 2) °C

Wilgotność względna: < 70 %rh

Niepewność: Podana niepewność rozszerzona została oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, co zapewnia poziom ufności około 95%. Ocenę niepewności przeprowadzono zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi.

Identyfikowalność: Pomiary są wykonywane przy użyciu standardów, dla których wykazano zgodność z (międzynarodowymi) normami krajowymi względem RvA.