UPI/8105
Vickersa Wgłębniki

UPI/8105

Wgłębnik micro Vickers – Ø3mm

DETAILS

Średnica trzpienia: ø3mm

Szczegóły kalibracji: Ten wgłębnik Vickers jest zgodny z wymaganiami DIN EN ISO 6507-2 and ASTM E92 klasa B , skalibrowany zgodnie z normami przez laboratorium akredytowane ISO 17025 RvA, z kalibrami zgodnymi z Physikalisch-Technische Bundesanstalt National Metrology Institute, (PTB) Braunschweig, Niemcy. RvA, UKAS DaKKS, COFRAC są sygnatariuszami ILAC.

Temperatura kalibracji.: (23 ± 2) °C

Wilgotność względna: < 70 % rh

Najniższe obciążenie: 1 gf

Ważność: ISO 6507-2 zaleca bezpośrednią weryfikację wgłębnika diamentowego Vickersa po 2 latach użytkowania.

Niepewność: Podana niepewność rozszerzona została oparta na standardowej niepewności pomiaru pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k, tak, że prawdopodobieństwo pokrycia odpowiada około 95%. Niepewność standardową określono zgodnie z EA 04/2.

Identyfikowalność: Pomiary są wykonywane przy użyciu standardów, dla których wykazano zgodność z (międzynarodowymi) normami krajowymi względem RvA.

Wygląd powierzchni diamentowej: Zgodnie z obowiązującymi normami.

Końcówka i krawędzie: Zgodnie z obowiązującymi normami.

Stan powierzchni: Zgodnie z obowiązującymi normami.